Opvang

’s Morgens is er opvang vanaf 7 uur. Tot 8 uur wordt de opvang verzorgd door de medewerkers van stad Deinze. U kan een informatiebrochure van deze dienst bekomen op het secretariaat van de school.
Ook ’s avonds wordt opvang voorzien tussen 16 en 18 uur. Via de Brieltuin is er de mogelijkheid voor opvang tot 19u.
Evenals op woensdag is er van 12 tot 18 uur naschoolse opvang. Ook hier: via de Brieltuin is er de mogelijkheid voor opvang tot 19u.
Voor meer informatie kan je terecht bij de contactpersoon Kelly Sorgeloos via GSM 0499/34 25 22 of telefoon 09/381 68 57
Om eventuele betwistingen te vermijden over het tijdstip waarop de schoolverzekering dient tussen te komen, is het noodzakelijk dat de kinderen die gebruik maken van de opvangdienst zich aanmelden bij het personeel dat instaat voor de opvang.
Vanaf 8 uur is er toezicht op de speelplaats. Enkel binnen de schoolomheining is de opvang verzekerd!
Mogen wij er op aandringen er een goede gewoonte van te maken om tijdig op school te zijn en ook tijdig uw kinderen af te halen.