Schoolraad

Via de schoolraad krijgen personeelsleden, ouders en lokale gemeenschap inspraak in het onderwijsgebeuren van de school. De schoolraad heeft een mandaat voor 4 jaar en geeft advies aan de directie en schoolbestuur i.v.m. de goede werking van de school. De schoolraad zal personeelsleden, leerlingen en ouders regelmatig informeren over de standpunten die door de schoolraad worden verdedigd, de adviezen die hij uitbrengt en de resultaten van het overleg. Verslagen komen op de website van de school via deze pagina.

Voorzitter schoolraad: Dhr Jackie Vanobbergen

Ouders: Dhr Yves Eggermont - Dhr Steven Vercruysse

Lokale gemeenschap: Dhr Frank Vandekerckhove - Dhr Jackie Vanobbergen

Leerkrachten: Mevr Marjolijn Waerniers - Mevr Marianne De Muynck

Directie: Dhr. Gerrit Depaepe

 

Verslagen vergaderingen:

februari 2016

augustus 2016

februari 2017

augustus 2017

februari 2018

augustus 2018

februari 2019