Schoolraad

Via de schoolraad krijgen personeelsleden, ouders en lokale gemeenschap inspraak in het onderwijsgebeuren van de school. De schoolraad heeft een mandaat voor 4 jaar en geeft advies aan de directie en schoolbestuur i.v.m. de goede werking van de school. De schoolraad zal personeelsleden, leerlingen en ouders regelmatig informeren over de standpunten die door de schoolraad worden verdedigd, de adviezen die hij uitbrengt en de resultaten van het overleg. Verslagen komen op de website van de school via deze pagina.
Voorzitter schoolraad: Dhr Jackie Vanobbergen
Ouders: Dhr Yves Eggermont - Dhr Peter Van Veen
Lokale gemeenschap: Dhr Frank Vandekerckhove - Dhr Jackie Vanobbergen
Leerkrachten: Mevr Marjolijn Waerniers - Mevr Marianne De Muynck
Directie: Dhr. Gerrit Depaepe

Verslagen vergaderingen:
augustus 2013
februari 2014
augustus 2014
februari 2015
augustus 2015
februari 2016
augustus 2016
februari 2017
augustus 2017
februari 2018