Schoolraad

Via de schoolraad krijgen personeelsleden, ouders en lokale gemeenschap inspraak in het onderwijsgebeuren van de school. De schoolraad heeft een mandaat voor 4 jaar en geeft advies aan de directie en schoolbestuur i.v.m. de goede werking van de school. De schoolraad zal personeelsleden, leerlingen en ouders regelmatig informeren over de standpunten die door de schoolraad worden verdedigd, de adviezen die hij uitbrengt en de resultaten van het overleg. Verslagen komen op de website van de school via deze pagina.

Voorzitter schoolraad: Dhr Jackie Vanobbergen

Ouders: Dhr Steven Vercruysse - Mevr. Anne Blondé

Lokale gemeenschap: Dhr Frank Vandekerckhove - Dhr Jackie Vanobbergen

Leerkrachten: Mevr Petra Steyaert - Mevr Marianne De Muynck

Directie: Dhr. Gerrit Depaepe

 

Laatste goedgekeurde verslag:

februari 2020