Schoolbestuur

De VZW Katholieke Scholen Regio Deinze is de inrichter en de
eindverantwoordelijke van het onderwijs op onze school.

Het correspondentieadres is Nieuwstraat 60, 9800 Deinze.
Telefoon: 09/386 59 85


De leden van de beheerraad:

De heer De Seranno Renaat (voorzitter)

Dhr. Baets Roel

Mevr. Baeckelandt Gemma

Dhr. De Decker Patrick

Mevr. De Jaeger Martine

Dhr. De Cooman Rik

Dhr. Van Damme Willem

Dhr. Vanduyfhuys Jean-Marie

Dhr. Verhulst Rik